Механізми й стратегії впливу на циклічність розвитку економіки

Тема 2. Варіативність сучасних макроекономічних політик

Економічна рівновага, як і економічний розвиток, має об'єктивну циклічну природу.

Економічний розвиток - це циклічний рух від поступово складної рівноваги до поступового її порушення й формування нової рівноваги на більш високому рівні, рівноваги нової якості. Ми повинні не тільки визнати об'єктивний характер і неминучість циклічних трансформацій динамічного економічного розвитку, але й виробити систему заходів щодо застосування антициклічної політики держав і міждержавних об'єднань. У колишніх соціалістичних країнах ігнорувалася циклічна природа економічного розвитку. Тому в економічній політиці цих країн не були закладені механізми антициклічного регулювання, що вкрай послабило цю політику й привело до неконкурентоспроможності економічних систем.

NB! Як об'єктивна закономірність, циклічні трансформації економічного розвитку є багатоструктурними. Вони включають малі цикли (3-4 роки), середні економічні цикли (7-11 років), великі цикли (довгі економічні хвилі) - с періодичністю в 40-60 років, а також цикли економічного лідерства. Практика показала, що базисними циклами, тобто найбільшою мірою, яка впливає на розвиток економічних процесів, є так звані середні промислові цикли, тобто цикли з періодичністю приблизно в 12 років і відбуваються в галузях промисловості. Істотною характерною ознакою середніх промислових циклів є те, що, по суті, вони є світовими, або глобальними трансформаціями.

Фактично починаючи з першої половини XIX ст., всі промислові кризи були світовими. Найсучасніша фаза або криза промислового спаду, що розпочалася з 1993 р., носить, без сумнівів, глобальний характер ще й тому, що вона доповнюється глибокою системною й промисловою трансформацією колишніх соціалістичних країн.


Фази економічного циклу

NB! Відповідно до теорії тривалих економічних циклів (довгих економічних хвиль) Н. Кондратьєва, вони обумовлені тільки внутрішніми факторами економічного розвитку й росту. Їхню основу становить структурне відновлення технологічного способу виробництва, яке здійснюється двома шляхами: еволюційним - вдосконалення наявної техніки й технології; революційним - шляхом інтенсивної матеріалізації нових відкриттів і нових наукових знань.

Микола Дмитрович Кондратьєв (4 березня 1892 - 17 вересня 1938) — видатний росіянин і радянський економіст; з 1905 , входив однодумцем міністра продовольства в останній склад Тимчасового уряду Олександра Керенського; засновник і директор Інституту кон'юнктури ; основоположник теорії великих циклів економічної кон'юнктури (великі цикли Кондратьєва); репресований в 1930, ув'язнений у концтабір в 1932; в 1938 розстріляний. Реабілітований в 1987. Народився в 1892 у селі Галуєвська Кінешемського повіту Костромської губернії (нині у Вичугському р-ні Іванівської обл., в 5 км від м. Вичуги); в 1911 році поступив до Петербурзького університету на юридичний факультет; після закінчення університету працював на кафедрі політичної економії й статистики. З 1918 — в Москві викладав у Кооперативному інституті й Тимирязівській (до 1923 року — Петровській) сільськогосподарській академії. У серпні 1920 проходив у справі «Союзу відродження Росії», був ув'язнений у концтабір, але через місяць звільнений завдяки зусиллям І.А. Теодоровича й А.В. Чаянова. В 1920—1923 в Наркомземі — начальник управління сільськогосподарської економії й політики й «учений фахівець». В 1920 заснував і став директором Інституту кон'юнктури. Працює в сільськогосподарській секції Держплану СРСР 19 квітня 1928 відсторонений від посади; в 1930 репресований у справі «Трудової селянської партії»; ув'язнений у концтабір 26 січня 1932; 17 вересня1938 розстріляний. Реабілітований в 1987 одночасно з А.В. Чаяновим.Саме світові технологічні революції стають локомотивом продуктивних сил. Вони забезпечують перегони в інтелектуальному розвитку людини як головної продуктивної сили в зростанні ефективності праці й виробництва.Заштриховані ділянки представляють фазу стиску економічних циклів (по хронології Національного бюро економічних досліджень). Білі ділянки представляють фазу експансії економічних циклів.


7718172041787671.html
7718265381204405.html
    PR.RU™